Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS APROVA LA DECLARACIÓ DE 4 NOUS BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL

El plenari també va aprovar una moció per la sobirania ferroviària i la millora del servei del sistema de trens

El dijous 21 de setembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va portar a aprovació el nomenament de representants del Consell Comarcal en òrgans col·legiats externs: el Consell Territorial del SOC (Manel Montfort) i l’empresa pública de Serveis Socials SUMAR (Xavier Lluch, Jordi Bosch i Núria López).

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i la CUP, i amb l’abstenció del grup del PP.

Dins l’Àrea de Territori i Sostenibilitat es va presentar una proposta única: donar compte de l’adjudicació del contracte de subministrament i serveis per a la substitució de llumeneres dels equipaments esportius del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues. Aquesta actuació està inclosa dins l’operació “Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4.

El president, Xavier Lluch, va explicar que amb aquesta actuació finalitzarà la substitució de llumeneres als 16 municipis de l’Alt Penedès adherits a aquest projecte FEDER del Consell Comarcal.

A continuació es van debatre dues propostes de l’Àrea d’Economia i Hisenda. La primera, l’aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2022 del Consell Comarcal i del Consorci de Promoció Turística del Penedès.

Ton Amat, president de l’Àrea va explicar que el compte general és el tràmit final de rendició de comptes que es fa a l’acabament de cada exercici pressupostari i que aquest document s’eleva al Tribunal de Comptes de Catalunya.

En el cas del Consell Comarcal i el Consorci, ambdós exercicis es tanquen amb resultats i romanents econòmics positius.

El compte general es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

La segona proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda era l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 7 del pressupost de 2023.

Anton Amat va exposar que calia incorporar al pressupost majors ingressos provinents principalment de transferències de la Generalitat, la Diputació i els Ajuntaments, que es destinaran, entre d’altres, al programa d’inserció laboral del SOC “Treball i Formació”, a ampliar el personal del Servei Comarcal d’Habitatge, a la gestió de l’Arxiu Històric Comarcal i a l’habilitació d’espais del Consell Comarcal.

La modificació del pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i el PP, i amb l’abstenció del grup de la CUP.

Tot seguit es van presentar 4 propostes de l’Àrea de Plans Transversals i Comunicació, per a l’aprovació de la declaració com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) de 4 elements patrimonials de la comarca.

Jaume Bertran, conseller comarcal de Cultura, va explicar què és un BCIL i quin és el mecanisme d’aprovació, i va presentar cadascun dels elements patrimonials: l’església de Sant Genís, a Torrelles de Foix; la Rectoria Vella, a Sant Quintí de Mediona, i el Sindicat Agrícola i el cementiri municipal, a Sant Joan de Mediona.

La parròquia de Sant Genís es va crear el 1779 i l’església es va acabar de construir al segle XIX. Està aixecada sobre una capella medieval i el seu estat de conservació és dolent. L’Ajuntament de Torrelles de Foix la vol rehabilitar i mantenir el doble ús, religiós i cultural.

La Rectoria Vella és un dels edificis més nobles de Sant Quintí de Mediona. Va ser construïda al segle XVI sobre un antic convent benedictí i té un estil renaixentista. Està ubicada entre l’església parroquial i l’Ajuntament, i s’utilitza com a local social. Atès que és un edifici de titularitat privada, la declaració de BCIL garantiria la seva preservació.

El Sindicat Agrícola de Sant Joan de Mediona es va inaugurar el 1920, en un moment en què el sindicalisme agrari tenia molta força a Catalunya. Va patir les conseqüències de la repressió franquista, primer va ser requisat i després va passar a mans de la Cambra Agrària i, després, de l’Ajuntament de Mediona. Originalment s’utilitzava com a sala de ball i botiga-magatzem, però ara és un magatzem municipal. L’Ajuntament el vol rehabilitar per preservar un edifici on es concentren records i vivències de la gent del poble.

El cementiri municipal de Sant Joan de Mediona va ser construït a finals del segle XIX i principis del XX. Està ubicat als afores del nucli i, amb els anys i la humitat, s’ha anat deteriorant. L’Ajuntament de Mediona vol rehabilitar els murs, els nínxols, els drenatges i els elements decoratius per preservar la dignitat d’aquest espai públic d’ús funerari.

Les 4 declaracions de BCIL es van aprovar per unanimitat.

Un cop finalitzades les propostes d’acord i dins la fase de control del Ple, el secretari va donar compte dels membres adscrits a les diferents comissions informatives de caràcter permanent i també dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.

Dins la fase de control, el grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal va presentar una moció per la sobirania ferroviària i per la millora del servei del sistema de trens.

Entre d’altres, la moció exigeix al Govern de l’Estat que executi urgentment la inversió pendent a tot el sistema ferroviari català, l’insta a completar el traspàs del Servei de Rodalies, amb les corresponents infraestructures i el finançament, i exigeix que aprovi una partida pressupostària per finançar l’ampliació del transport en bus.

La moció també demana al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que prioritzin les inversions ferroviàries tenint en compte l’equilibri territorial i els plans i les taules de mobilitat, 

Pere Sàbat, portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, va explicar que des de 1990 el nivell d’inversió de l’Estat en la millora de les línies de Rodalies és irrisòria i que s’ha arribat a un punt en què el servei ha perdut tota la credibilitat i la confiança de la gent. Això i les obres en la línia R4 han saturat el servei de bus entre Vilafranca i Barcelona.

La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups de Compromís Municipal, ERC, el PSC-CP i la CUP, i amb l’abstenció del grup del PP.

En el torn d’informacions de la Presidència, Xavier Lluch va informar que es convidaria la cap del Servei Territorial de Transports de Barcelona de la Generalitat a la propera sessió del Consell d’Alcaldies perquè s’informi sobre les mesures per pal·liar el problema del transport en bus a la comarca, que requereix una reacció immediata.

El Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes.

Vilafranca del Penedès, 27 de setembre de 2023

Imatges relacionades

Destaquem