Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2.2.4 Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència

Descripció

Ajuts a persones amb mobilitat reduïda i/o amb discapacitat física, que no disposen de transport públic o no el poden utilitzar per impediments de salut, per assistir a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres especials de treball.

Condicions d’accés

Compromisos de qualitat

 • Aprovar unes bases per a la convocatòria d’ajuts, que siguin transparents i que garanteixen la mateixa possibilitat d’accés per a totes famílies de la comarca que ho necessitin.
 • Facilitar la instància de sol·licitud i la informació de totes les convocatòries i/o l’enllaç per poder-les descarregar.
 • Fer difusió de les convocatòries a través de les xarxes socials pròpies, els serveis socials comarcals, els ajuntaments i els mitjans de comunicació comarcals.

Responsables

A qui es dirigeix?

 • A les persones majors de 18 anys amb discapacitat física i/o amb mobilitat reduïda, empadronades a l’Alt Penedès.
 • A les persones majors de 65 anys, empadronades a l’Alt Penedès, que acreditin una dependència continuada d’aparells tècnics (cadira de rodes, bastons), una necessitat d’acompanyament, que pateixin algun trastorn cognitiu que els impedeixi fer ús de mitjans normalitzats de transport o que tinguin greus problemes de mobilitat i es trobin sense suport familiar i/o veïnal.
 • Als ens locals de la comarca que s’encarreguin d’organitzar o subvencionar el transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant el transport col·lectiu.
 • A les entitats sense ànim de lucre de la comarca que s’encarreguin d’organitzar o subvencionar el transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant el transport col·lectiu.

Drets de les persones, els ens locals i les entitats

Els genèrics dels Serveis Socials.

Deures de les persones, els ens locals i les entitats

 • Els genèrics dels Serveis Socials.
 • Donar informació veraç i completa en funció de cada tràmit.
 • Aportar tota la documentació requerida.
 • Informar sobre canvis en la seva situació.

Cost per a les persones, els ens locals i les entitats

Gratuït.

Més informació

www.ccapenedes.cat/serveissocials

 

Destaquem