Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2.3.2 Integració en família extensa

Infància, adolescència i família

Descripció

El Servei d’Integració en Família Extensa (forma part del SEAIA) treballa per a la millora del suport que reben els avis, oncles, germans i altres familiars que assumeixen la guarda i cura dels seus nets, nebots o germans petits, quan aquests no poden viure amb la mare o el pare i estan sota la tutela de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que el/la menor hagi de sortir de casa dels pares per trobar-se en situació de desemparament, el SIFE estudia la idoneïtat que pugui ser acollit/ida per algun nucli familiar (previ estudi per part del personal del SIFE) en comptes de viure en un centre.

Condicions d’accés

 • Derivació prèvia de l’Equip bàsic de Serveis Socials.
 • Termini de sol·licitud: tot l’any.

Compromisos de qualitat

Ser atesos inicialment i rebre el seguiment i l’acompanyament que es consideri adient en cada cas al llarg de tot el procés d’acolliment.

Responsables

A qui es dirigeix?

 • Als/les menors d’edat acollits en família extensa.
 • Als/les integrants de la família extensa acollidora.

Drets dels/les menors

 • Rebre tota la informació sobre la mesura adoptada.
 • Ser informats/ades sobre els seus drets i sobre els mecanismes de queixa i suggeriment en el moment d’iniciar-se l’acolliment.
 • Si tenen més de 12 anys han de donar el seu consentiment formal a ser acollits/ides.
 • Ser entrevistats/ades de manera individual per l’equip de suport a l’acolliment.
 • Tenir disponible de manera efectiva una línia d’accés directe (telèfon, correu electrònic, web) per poder manifestar les seves queixes o els seus suggeriments.
 • Conèixer el regim de relació que han de tenir amb els seus progenitors (pare i/o mare) o altres familiars.

Drets de la familia

 • Rebre tota la informació sobre la mesura adoptada.
 • Tenir disponible de manera efectiva una línia d’accés directe (telèfon, correu electrònic, web) per poder manifestar les seves queixes o els seus suggeriments.
 • Rebre suport, assessorament i acompanyament en tot el procés d’acolliment.

Deures de/les menores

Els genèrics dels Serveis Socials.

Deures de la familia

 • Vetllar pel/la menor, tenir-lo/la sota la seva companyia, educar-lo/la, alimentar-lo/la i el procurar-li una formació integral, amb l’ajut i l’assessorament de l’organisme públic competent.
 • Informar directament el personal del SIFE de qualsevol irregularitat o conflicte que afecti el/la menor acollit/ida, de qualsevol canvi en el nucli familiar o de qualsevol incidència que modifiqui de forma substancial la situació present.
 • Respectar el règim de visites acordat amb el personal del SIFE.

Cost per als/les menors i les famílies

Gratuït.

Més informació

www.ccapenedes.cat/serveissocials

Destaquem