Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

4.4.1 Atenció ciutadana

Atenció ciutadana

Descripció

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) , en un sentit general, té l’objectiu d’informar dels serveis, els tràmits i l’organització comarcal, així com acompanyar en la transformació digital del propi Consell i actuar com a oficina d’acompanyament i suport, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

 • Garanteix l’accés de la ciutadania als serveis i productes públics en igualtat de condicions, independentment de les capacitats tecnològiques que tingui cadascú.
 • Canalitza i deriva cap als serveis competents les gestions, els suggeriments i les sol·licituds presentades, tant presencialment com telemàticament.
 • Gestiona els diferents canals de comunicació: presencial, telemàtic i telefònic.
 • Escolta i atén les demandes de la ciutadania.
 • Informa sobre els serveis d’altres administracions.
 • Informa de tots els serveis de l’organització i sobre les característiques i les fases dels diferents procediments administratius que afecten a l’administració.
 • Gestiona el portal de Tràmits i Gestions del Consell Comarcal.
 • Gestiona el Registre d’entrades de tots els documents de l’organització.
 • Gestiona i tramita la Interoperabilitat de les dades entre administracions.
 • Exerceix com a Finestreta única (unitat de presentació de documents i registre de les administracions).
 • Analitza, avalua, millora i simplifica els procediments administratius dels diferents tràmits comarcals, amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives.
 • Actua com a entitat de registre dels sistemes d’identificació digital T-CAT, idCAT o idCATMòbil.
 • Ofereix suport en la tramitació telemàtica.
 • Col·labora amb el Servei de Gestió documental i arxiu en la gestió del Gestor d’expedients.

Condicions d’accés

 • Atenció directa permanent amb cita prèvia.
 • Termini de sol·licitud: tot l’any.

Compromisos de qualitat

 • Potenciar el canal telemàtic de comunicació i tramitació amb el Consell Comarcal a tota la ciutadania, les entitats i les empreses.
 • Acompanyar i donar suport en la tramitació electrònica dels tràmits.
 • Fer accessible l'Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida. 
 • Tramitar en un període màxim de 48h les targetes T-cat per als/les treballadors/ores de l’Administració.
 • Que el nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda (amable, amb interès i bona predisposició) sigui igual o superior a Satisfactòria (en una escala de Insatisfactòria-Millorable-Satisfactòria-Excel·lent) per un 90% per les persones usuàries del servei. 
 • Qualsevol tràmit del Consell Comarcal podrà ser atès per personal de l’OAC.
 • Simplificació de la tramitació.
 • Utilització d’un llenguatge planer i clar per adreçar-se a la ciutadania.
 • Reduir el temps d’espera.

Responsables

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania de l’Alt Penedès.
 • A les empreses de l’Alt Penedès.
 • Als centres educatius de l’Alt Penedès.
 • A les entitats de l’Alt Penedès.

Drets de les persones usuàries

 • Ser ateses de forma respectuosa.
 • Obtenir informació adequada, clara, comprensible, veraç i de qualitat.
 • Presentar sol·licituds i accedir als expedients administratius.
 • No-discriminació.
 • Accedir a arxius i registres (donar compliment a la Llei de Transparència)
 • Protecció de les dades de caràcter personal.
 • Relacionar-se electrònicament amb el Consell Comarcal.

Deures de les persones usuàries

Actuar amb la diligència, la responsabilitat i el respecte degut a les persones, les institucions i els béns públics.

Cost per a les persones usuàries

Gratuït.

Més informació

www.ccapenedes.cat/atenciociutadana

 

Destaquem