Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

6.2 Comunicació

El Servei de Comunicació és el responsable d’establir els criteris de la comunicació corporativa i d'elaborar, gestionar i difondre la informació relativa als serveis, els recursos, les activitats i les funcions del Consell Comarcal.

Funcions:

 • Elaborar continguts informatius en diferents formats (notes de premsa, comunicats, memòria d'activitats anual, carta de serveis, avaluació anual del Pla d'Acció Comarcal, etc.)
 • Mantenir actualitzats els continguts de la pàgina web corporativa
 • Gestionar la presència del Consell Comarcal a les xarxes socials corporatives generals
 • Revisar continguts informatius d'altres serveis i donar-los suport en qüestions comunicatives
 • Col·laboració amb la resta de serveis per dissenyar plans i campanyes de comunicació relacionats amb accions o esdeveniments concrets
 • Organitzar rodes de premsa i elaborar dossiers de premsa
 • Elaborar i contractar material informatiu i publicitari per als diferents serveis
 • Fer fotografies i vídeos i gestionar l'arxiu fotogràfic
 • Garantir el bon ús de la imatge corporativa en el disseny de material gràfic
 • Vetllar perquè la imatge corporativa sigui positiva, homogènia i coherent amb els valors de la institució
 • Assessorar sobre temes de comunicació externa i interna
 • Difondre els continguts informatius entre el personal perquè coneguin la resta de serveis que presta el Consell Comarcal
 • Coordinar la relació amb els mitjans de comunicació externs
 • Elaborar, organitzar i actualitzar continguts del portal de Transparència
 • Coordinar la publicació dels continguts de Transparència

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • Als mitjans de comunicació
 • Als serveis del Consell Comarcal
 • Als òrgans del Consell Comarcal

 Compromisos

 • Oferir una informació veraç, actualitzada, ben organitzada, clara, concisa i transparent
 • Potenciar un llenguatge no sexista i integrador que afavoreixi el sentiment de pertinença

Drets de les persones usuàries

 • Sol·licitar informació sobre els serveis i les activitats públiques del Consell Comarcal
 • Visitar la pàgina web corporativa i les xarxes socials
 • Fer comentaris a les xarxes socials del Consell Comarcal
 • A la protecció de les seves dades de caràcter personal en les informacions que es difonen des del Servei de Comunicació

Deures de les persones usuàries

 • Utilitzar un llenguatge respectuós vers les persones en els comentaris que es facin a les diferents xarxes socials del Consell Comarcal
 • Complir amb la normativa de drets d'autor en cas de còpies o reproduccions d'un document o de la informació extreta d'Internet de propietat del Consell Comarcal
 • Fer un bon ús de la imatge corporativa del Consell Comarcal

Cost per a les persones usuàries
Gratuït

Més informació

 

 

Destaquem