Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

6.5 Protocol

Serveis interns

El Servei de Protocol s’encarrega de la coordinació i organització dels actes i les visites institucionals i de la gestió i l'actualització de l'agenda i la correspondència de Presidència.

Funcions:

 • Donar suport als òrgans i serveis del Consell Comarcal per a l'organització d'activitats i visites institucionals.
 • Donar suport a les entitats, particulars i empreses per a l'organització d'actes al Consell Comarcal (presentacions, formacions, reunions, etc.)
 • Coordinar l'agenda de les diferents sales del Consell Comarcal per a l'organització d’actes institucionals
 • Coordinar l'agenda d'actes institucionals dels diferents serveis quan precisen de la presència del/la president/a
 • Comprovar diàriament l’estat i la disponibilitat de l’agenda de Presidència i actualitzar la informació a l'agenda web pública
 • Atendre les sol·licituds de la ciutadania, les entitats, les institucions i les empreses que sol·liciten una reunió amb el/la president
 • Recepcionar i respondre, si escau, els correus electrònics enviats a l'adreça genèrica del Consell Comarcal
 • Gestionar els obsequis institucionals, el material de Protocol i el Llibre d'Honor de la corporació
 • Convocar les sessions plenàries del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses i les reunions de la Comissió Permanent

Dades bàsiques

A qui es dirigeix?

 • A la ciutadania en general
 • A les institucions públiques i privades, les entitats i les empreses.
 • Als òrgans i als serveis del Consell Comarcal

Compromisos

 • Garantir el bon funcionament dels actes institucionals
 • Mantenir actualitzada l’agenda de Presidència per a la seva correcta consulta
 • Atendre i respondre a les persones que s’adrecen a la Presidència o a la Gerència de forma presencial, virtual o via telefònica, amb un tracte amable i cordial

Drets dels usuaris

Tenir garantida la confidencialitat de les dades i informacions aportades i amb absolut respecte a la pròpia intimitat

Deures de les persones usuàries, les empreses, entitats

Respectar les persones encarregades de prestar el servei 

Cost per a les persones usuàries

Gratuït

Més informació

 

Destaquem