Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Carta de Serveis 2024-2027

La darrera Carta de Serveis del Consell Comarcal es va aprovar en el Ple de 13 de juny de 2024 https://seu-e.cat/ca/web/ccaltpenedes/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis

 

1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 Assistència tècnica als ajuntaments

1.1.1 Assistència tècnica en matèria d'Arquitectura i Urbanisme

1.1.2 Assistència tècnica en matèria d'Enginyeria

1.2 Medi ambient i acció climàtica

1.2.1 Òrgan Tècnic d’Avaluació Ambiental Comarcal

1.2.2 Conservació i manteniment del Camí del Riu

1.2.3 Life eCOadapt50

1.3 Oficina Comarcal d'Impuls a la Transició Energètica (OCTE)

1.3.1 Oficina Comarcal d’Impuls a la Transició Energètica

1.3.2 Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC comarcal)

1.3.3 Gestor energètic comarcal

1.4 Planificació territorial, Mobilitat i Obres públiques

1.4.1 Xarxa bàsica comarcal de camins

1.4.2 Àrea de prestació conjunta del servei de taxi

1.4.3 Projecte  “Penedès ciclable”

1.5 Seguretat ciutadana i Protecció civil

1.5.1 Seguretat ciutadana i Protecció civil

1.6 Préstec de carpes als ajuntaments

1.6.1 Préstec de carpes als ajuntaments

 

2. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I IGUALTAT

2.1 Equip bàsic de Serveis socials

2.1.1 Equip bàsic de Serveis socials

2.2 Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència

2.2.1 Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència

2.2.2 Tecnologies de suport i cura (teleassistència)

2.2.3 Banc d’Ajuts Tècnics

2.2.4 Transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

2.3 Infància, adolescència i família

2.3.1 Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA)

2.3.2 Integració en família extensa

2.3.3 Servei de Tractament Terapèutic Familiar (STTF)

2.3.4 Atenció psicològica infantil en casos de violència masclista

2.4 Igualtat

2.4.1 Informació i atenció a la dona

2.4.2 Atenció i acolliment d’urgència per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles

2.4.3 Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere

2.4.4 Promoció de polítiques d’igualtat de gènere

2.5 Persones grans

2.5.1 Consell de les Persones grans de l’Alt Penedès

2.5.2 Prevenció i atenció dels maltractaments a les persones grans

2.6 Convivència ciutadana i cohesió social

2.6.1 Acollida i orientació a persones nouvingudes

2.6.2 Mediació

2.6.3 Joves vulnerables

2.6.4 Migracions i primera acollida

2.7 Pobresa i inclusió social

2.7.1 Prestacions per a situacions d’urgència social

2.8 Drogodependències i altres comportaments de risc

2.8.1 Plans de prevenció de drogues i altres comportaments de risc

2.8.2 Assessorament Familiar sobre Alcohol i altres Drogues (SAFAD)

2.8.3 Altres accions de prevenció del consum de substàncies i altres comportaments de risc

2.8.4 Programa de mesures alternatives a la sanció per consum a la via pública en menors d’edat

2.9 Joventut

2.9.1 Oficina Jove de l’Alt Penedès

2.9.2 Suport als ajuntaments per a la prestació de serveis

2.9.3 Suport als instituts

2.9.4 Programa comarcal d’activitats formatives

2.9.5 Ocupació juvenil

2.9.6 Punts Mòbils de Salut

2.9.7 Assessoria acadèmica i professional

2.9.8 Assessoria de mobilitat internacional

2.9.9 Servei de benestar emocional - D-OÏDES

2.9.10 Taula política comarcal de Joventut

2.10 Habitatge

2.10.1 Assessorament, intermediació i mediació

2.10.2 Informació i tramitació d’ajuts i documentació

2.10.3 Tramitació de recursos econòmics i tècnics

2.10.4 Servei Públic de Lloguer

2.10.5 Formació i difusió

2.10.6 Coordinació municipal i desplegament territorial

2.10.7 Acolliment transitori i temporal

 

3. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

3.1 Consum

3.1.1 Serveis de consum per a la ciutadania

3.1.2 Serveis de consum per a empreses i professionals

3.1.3 Serveis de consum per a centres educatius

3.1.4 Serveis de consum per a associacions i entitats

3.1.5 Serveis de consum per a ajuntaments

3.2 Arxiu i Gestió documental

3.2.1 Arxiu i Gestió documental

3.2.2 Assistència tècnica en matèria d'Arxiu i Gestió documental als ajuntaments 

3.3 Recursos Humans

3.3.1 Convocatòria i gestió de borses de personal d'àmbit comarcal

 

4. ÀREA DE PLANS TRANSVERSALS I COMUNICACIÓ

4.1 Ensenyament

4.1.1 Gestió de menjadors escolars

4.1.2 Gestió dels ajuts dels menjadors escolars

4.1.3 Gestió de la gratuïtat dels menjadors escolars

4.1.4 Gestió del transport escolar

4.1.5 Escola de Música de l’Alt Penedès

4.1.6 Premi comarcal de Treballs de Recerca de Batxillerat de l'Alt Penedès 

4.2 Cultura

4.2.1 Agenda, Butlletí digital i Catàleg d’activitats culturals – Web www.penedescultura.cat

4.2.2 Subvencions per la participació dels ajuntaments a la web www.penedescultura.cat

4.2.3 Subvencions per la participació de les entitats a la web www.penedescultura.cat

4.2.4 Premi a l’Edició de Recerca Històrica

4.2.5 Concert de Nadal de l’Alt Penedès

4.2.6 Subvencions per al finançament d'activitats culturals

4.2.7 Presentació pública de llibres, treballs inèdits i similars

4.2.8 Declaracions de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)

4.3 Esports

4.3.1 Subvencions per a l’organització d’activitats esportives i/o de promoció de l’esport

4.3.2 Subvencions per a la participació en competicions i concursos fora de l’estat espanyol

4.3.3 Torneig comarcal de futbol 7

4.4 Atenció ciutadana

4.4.1 Atenció ciutadana

4.5 Suport a l’administració electrònica

4.5.1 Suport a l’administració electrònica als ajuntaments

4.6 Cooperació tècnica en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

4.6.1 Assistència tècnica en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació als ajuntaments

 

5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

5.1 Ocupació

5.1.1 Servei Local d’Ocupació – Xarxa Xaloc

5.1.2 Oficina Tècnica Laboral

5.1.3 Programa FPO Dual

5.1.4 Programa “Treball i Formació”

5.1.5 Programa “Suport a l'Ocupació Juvenil”

5.1.6 Programa Orienta

5.1.7 Programa “30 Plus”

5.2 Empresa

5.2.1 Accions “Comerç local i de proximitat”

5.2.2 Programa de dinamització de l’activitat empresarial

5.2.3 Programa d’atracció i retenció d’inversions al Penedès – Web www.investpenedes.com

5.2.4 Servei de Creació i consolidació d'empreses

5.2.5 Formació per a persones emprenedores i empreses

5.2.6 Programa “Smart PAES Penedès: cooperació, sostenibilitat i innovació"

5.2.7 Programa “Àrees d'activitat econòmica i indústries competitives, sostenibles i equitatives"

5.3 Agricultura, Medi rural i Productes de la terra

5.3.1 Gall del Penedès

5.3.2 Programa “Productes de la terra”

5.4 Assistència tècnica en matèria d'Empresa i Ocupació als ajuntaments

5.4.1 Assistència tècnica en matèria d'Empresa i Ocupació als ajuntaments

 

 

 

 

Destaquem